Oppdatering vedrørende Koronaviruset

Pressemelding fra Vega kommune  

Korona-viruset er nå gått over i en ny fase, der sjansen for smitte mellom personer i Norge øker. En felles dugnad er nå nødvendig for å hindre og stoppe spredning, og for å sikre viktige tjenester innen helse og omsorgtjenesten.

 

I Vega kommune ønsker vi å trygge befolkningen og spesielt de sårbare gruppene best mulig. I samråd med kommunelegen har kriseledelsen i Vega kommune vedtatt en rekke tiltak for å begrense smittespredning lokalt.

Helsedepartementet vedtok den 12. mars 2020 å stenge skoler og barnehager fra og med 12.03.20 kl. 18.00 til og med 26.03.20. Elever vil få undervisning og oppgaver de kan jobbe med via digital læringsplattform. De ansatte vil få lønn i perioden og forventes å være til disposisjon for arbeidsgiver.

Leder av barnehage og rektor ved småskolen (1.-4. klasse) kommer til å sørge for at barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller andre kritiske samfunnsfunksjoner får et omsorgstilbud. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov. Se helsenorges informasjon

Det settes umiddelbart begrensninger når det gjelder besøk og tilgang innenfor alders- og sykehjem, omsorgssenter og omsorgsboliger. Kun nærmeste pårørende får adgang. Det vil bli ført besøksprotokoll. Ta kontakt pr.telefon før besøk på telefon 75 03 53 77.

Alle offentlige bygg, plasthallen, treningssentret, Folkets hus/kino og verdensarvsenteret vil være stengt for all aktivitet i samme periode. Rådhuset er stengt for besøkende. Kontakt kan skje via telefon og e-post.

Alle kultur- og fritidsarrangementer avlyses.

Angående øvrig næringsliv, se pålegg fra helse- og omsorgsdep.

Alle oppfordres til å unngå samlinger med flere enn 10 personer. Kommunen oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser. Alle tjenestereiser for kommunalt ansatte innstilles inntil videre.

Det presiseres at alle som har vært på reise utenfor Norden har hjemmekarantene i 14 dager med tilbakevirkende kraft gjeldende fra torsdag den 27 februar

All kommunikasjon ut fra kriseledelsen skjer via ordfører, og befolkningen bes følge med på Vega kommunes hjemmeside.

Kontaktinformasjon: Telefon 75 03 58 00 fra kl 0800 – 1530, man-fre, Epost: postkasse@vega.kommune.no

Ordfører Andre Møller