Nova Sea v/Vega Sjøfarm søker om tillatelse for algedyrking på lokaliteten Bøbukta i Vega Kommune.

Søknad vedrørende algedyrkning på lokaliteten Bøbukta i Vega Kommune legges ut til offentlig høring i 4 uker fra den 25.09.18

Nova Sea v/Vega Sjøfarm søker om tillatelse for algedyrking på lokaliteten Bøbukta i Vega Kommune.

 

I flg. Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.2005 m./forskr. legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: Kommune: Vega

Søker: firma, org nr.: Vega Sjøfarm AS Org.nr: 885 228 682

Søknaden gjelder: Søknad om ny lokalitet til dyrking av makroalger

Omsøkt størrelse/produksjon: 500 tonn Lokalitet:

Bøbukta Kartref:

65°39.670’N 12°05.179’E

65°39.597’N 12°05.146’E

65°39.562’N 12°05.596’E

65°39.637’N 12°05.629’E

Kontaktperson hos Nova Sea/Vega Sjøfarm: Samuel Anderson tlf: 45 86 98 21

 

Søknaden er lagt til offentlig innsyn ved Vega kommune. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 mnd fra denne kunngjøringen. (senest 25.oktober 2018).

 

 

Anmodningen fra Nærings- og fiskeridepartementet om utallelse kan du se ved å trykke her. (PDF, 338 kB)

Kontaktinfo

.
Plan- og byggesaker
E-post
Telefon 75 03 58 60

Adresse

Vega rådhus

Rørøyveien 10

8980 Vega