Ledige stillinger ved Vega barne- og ungdomsskole

Vega barne- og ungdomsskole er en fulldelt skole med ca 125 elever. Skolen har stort og variert uteområde med kort vei til vill natur. Våre viktigste satsningsområder er: 

 • Digital kompetanse 
 • Helsefremmende skole 
 • Inkluderende skolemiljø 
 • Dysleksivennlig skole 

Undervisningsstillinger

Det vil bli ledig inntil tre undervisningsstillinger, fast, fra 1. august 2021 og en 100 % undervisningsstilling, vikariat fra snarest t.o.m. 04.10.2021 med mulighet for forlengelse eller fast stilling. 

Hovedoppgaver 

 • Som lærer på Vega skole blir du å undervise barn i alderen 5 til 16 år 
 • Du må kunne undervise i ulike fag 
 • Kontaktlærerfunksjon kan påregnes 

Kvalifikasjoner 

 • Godkjent pedagogisk utdanning for undervisning i grunnskolen 
 • Gode norskkunnskaper 

Fagønsker: Engelsk, kunst og håndverk, naturfag, spesialpedagogikk, norsk, matematikk. Det er også ønskelig med kompetanse for å undervise på barnetrinnet. 

Ønskede egenskaper 

 • Du har og kan tilegne deg god digital- og teknisk kompetanse 
 • Du har evne til å reflektere over egne handlinger og utvikling 
 • Du må være positiv og engasjert og bidra inn i arbeidsmiljøet ut ifra kommunens verdier, mål og etiske retningslinjer 
 • Du må være initiativrik og med gode samarbeidsevner 

Vi kan tilby: 

 • Et godt arbeidsmiljø hvor klasseledelse står sentralt 
 • Veiledning av nytilsatte 
 • Ordnede pensjons- og forsikringsordninger 
 • Lønn etter gjeldende avtaler 

Ved tilsetting vil det blir lagt vekt på personlig egnethet. Menn oppfordres til å søke. Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler. Politiattest etter Opplæringslovens bestemmelser må forevises før tiltredelse. 

Ledige stilling som inspektør i inntil 50 % 

Skolens administrasjon består av rektor og assisterende rektor, hver i 100 % stilling. I tillegg er det merkantil assistent i 50 % stilling. 

Det er ledig inntil 50 % stilling som inspektør. Stillingen kan kombineres med undervisningsstilling opptil 100 %. 

Hovedoppgaver 

 • Vikarorganisering, m.m. 

Kvalifikasjoner 

 • Undervisningskompetanse i grunnskolen 
 • Erfaring og/eller utdanning innen skoleledelse 
 • Behersker IKT som administrativt og pedagogisk verktøy 
 • Gode norskkunnskaper 

Ønskede egenskaper 

 • Du må være positiv og engasjert og bidra inn i arbeidsmiljøet ut ifra kommunens verdier, mål og etiske retningslinjer 
 • Du må være initiativrik og med gode samarbeidsevner 

Vi kan tilby: 

 • Ordnede pensjons- og forsikringsordninger 
 • Lønn etter gjeldende avtaler 

 

Ledig stilling som SFO-leder 

Det er ledig 60 % stilling som SFO-leder. I stillingen inngår 35 % administrasjon. Stillingen kan kombineres med undervisningsstilling opp til 100 %. SFO har ca 15 barn. 

Arbeidsoppgaver vil blant annet være personaloppfølging med veiledning, medarbeidersamtaler, utviklingsarbeid, budsjett, fakturering, veiledning og oppfølging av lærlinger, ansvar for SFO-hjem-samarbeid, samarbeid med skolen og ulike instanser på og utenfor skolen. 

Kvalifikasjoner 

 • Godkjent utdanning som barnehagelærer eller lærer - Gode norskkunnskaper 

Ønskede egenskaper 

 • Du har og kan tilegne deg god digital- og teknisk kompetanse 
 • Du har evne til å reflektere over egne handlinger og utvikling 
 • Du må være positiv og engasjert og bidra inn i arbeidsmiljøet ut ifra kommunens verdier, mål og etiske retningslinjer 
 • Du må være initiativrik og med gode samarbeidsevner 
 • Du liker og har erfaring med å lede barn og voksne, gjerne fra SFO 
 • Du må ha gode administrative egenskaper 
 • Evne til å lede det pedagogiske utviklingsarbeidet ved SFO, i samarbeid med skolen 

Vi kan tilby: 

 • Ordnede pensjons- og forsikringsordninger 
 • Lønn etter gjeldende avtaler 
   

Mulig ledig stilling som assistent i 60 % 

Hvis tilsetting internt, kan det bli ledig en 60 % stilling som assistent. 

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider
 • Gode norskkunnskaper 

Ønskede egenskaper 

 • Du må være positiv og engasjert og bidra inn i arbeidsmiljøet ut ifra kommunens verdier, mål og etiske retningslinjer 

Vi kan tilby:

 • Ordnede pensjons- og forsikringsordninger 
 • Lønn etter gjeldende avtaler 

 

For alle utlysningene gjelder: 

Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på personlig egnethet. Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler. Politiattest etter Opplæringslovens bestemmelser må forevises før tiltredelse. 

Intervju må påregnes. For nærmere informasjon, kontakt rektor Anita Trøite, tlf: 75 03 68 26 / 917 13 320. For informasjon om stillingen som SFO-leder, kontakt SFO-leder Lene Bue, tlf. 92 05 54 98.

Søknad med CV sendes på epost til: postkasse@vega.kommune.no 

Vi gjør oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om det er bedt om konfidensiell behandling av søknaden. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet, jfr Offentlighetsloven § 25. 

Utlysningstekst i PDF-format. (PDF, 111 kB)

Kontaktinfo

Anita Trøite
Rektor
E-post
Telefon 75 03 68 26
Mobil 917 13 320

Adresse

Postadresse:

Postboks 24

8981 Vega

Besøksadresse:

Åsveien 28

8982 Vega