Ledige stillinger i pleie- og omsorgsavdeling

Det er pr.tiden flere ledige faste stillinger og vikariat  på  Vega syke og aldersheim.

St.k.7174 Sykepleier stilling 100 % fast stilling

(turnusstilling med arbeid hver 3.helg.)

Krav til stilling: Autorisert sykepleier

 

St.k.7174 Sykepleier stilling 100 % vikariat (med mulighet for fast ansettelse)

(turnusstilling med arbeid hver 3.helg.)

Krav til stilling: Autorisert sykepleier

 

St.k.  7003 Kjøkkenleder 100 % fast stilling

(dagarbeid) Ansvar for daglig drift av kjøkken

Krav til stilling: Fagutdannelse som institusjonskokk

 

St.k.7076  Helsefagarbeider 50 % vikariat

(turnusstilling med arbeid hver 3.helg)

Krav til stilling: Autorisert helsefagarbeider

 

St.k.7076  Helsefagarbeider 70 % vikariat

(turnusstilling med arbeid hver 3.helg)

Krav til stilling: Autorisert helsefagarbeider

 

St.k. 6572 Assistent 50 % fast stilling aktivitetsstue

Dagarbeid.  

Krav til stilling: Ingen formelle krav, fordel om søker har erfaring fra lignende arbeid.

Institusjonen har egen buss som krever utvidet sertifikat. Fordel om søker har utvidet sertifikat eller er villig til å utvide eksisterende sertifikat.

 

St.k. 6572 Assistent vaskeri 80 % fast stilling

Dagarbeid

Krav til stilling: Ingen formelle krav

 

St.k. 6572 Assistent vaskeri 60 % vikariat

Dagarbeid

Krav til stilling: Ingen formelle krav

 

Vega hjemmetjeneste:

St.k. helsefagarbeider 60 % fast stilling

Krav til stilling: Autorisert helsefagarbeider og ha sertifikat på bil.

 

Generelle opplysninger:

I tillegg til formelle krav til stillingene vil personlig egnethet bli vektlagt.

Ad. hjelpepleierstillinger; de av arbeidstakerne som søker utvidelse av sin nåværende stilling, må påregne at utvidelse kan bety vakt på frihelg på dagens turnus.

Tilsetting etter gjeldende regler, lovverk, arbeidsreglement og rundskriv.

Pensjonsordning i KLP med 2% trekk i bruttolønn.6 måneders prøvetid. Helseattest og politiattest av ny dato må legges fram ved ansettelse.

Nærmere opplysninger får du hos leder, Elin Støylen tlf.: 75 03 58 37 el. 979 83 924

Søknad med kopi av attester og vitnemål sendes:

postkasse@vega.kommune.no

Søknadsfrist: 3. juni 2019

Kontaktinfo

Elin Støylen
Leder Vega Omsorgssenter
E-post
Telefon 75 03 58 37

Adresse

Vega Omsorgssenter
Torvåsmyra 1
8980 Vega