Ledige barnehageplasser ved Vega barnehage

Søknadsfrist 01.04.19 for oppstart august 2019.

Vi anbefaler at fristene blir holdt for å sikre barnehageplass. Personalet blir satt etter antall søkere opp mot fristene og behovene. Det påvirker det pedagogiske opplegget og skaper uro i barnegruppene med fortløpende opptak og det kan da oppstå ventelister om man søker utenom søknadsfristene.

Skjema og vedtekter kan også hentes i barnehagen eller i  info.avd. på rådhuset.
 

Søknad sendes: Vega barnehage, pb. 24, 8981 Vega.