Ledig stilling

Konfliktrådet i Salten og Helgeland

Konfliktrådet har til oppgave å mekle mellom parter i en konflikt. Dette gjelder både saker overført fra politiet og saker som partene selv henviser. Ved mekling møtes partene på et nøytralt sted hvor de gis mulighet til å løse saken med bistand fra en mekler. Mekling i konfliktråd er gratis og frivillig.

Er du en engasjert person med ledig fritid og lyst på nye utfordringer?

Konfliktrådet i Salten og Helgeland avd. Mosjøen søker etter nye meklere i kommunene på Sør Helgeland og på Nesna.

Meklernes oppgave er å legge til rette for dialog mellom partene. Dette gjøres i forsamtaler og direkte møter. Konfliktrådene benytter seg av mekling som metode.

Konfliktrådet er en legmannsordning der det ikke stilles formelle krav til utdanning eller praksis, men det legges stor vekt på personlig egnethet. Konfliktrådet i Salten og Helgeland har i dag 45 meklere.

Meklerne oppnevnes for fire år og vi søker etter personer som har interesse for, og ikke minst tid til vervet. Søkerne må være over 18 år, ha plettfri vandel, og god norsk skriftlig og muntlig formidlingsevne.

Obligatorisk grunnopplæring (4+3 dager) vil bli gitt før oppnevning, samt regelmessig oppfølging, individuelt og sammen med de andre meklerne i konfliktrådet.

Vervet godtgjøres for tiden med kr. 195 pr. time og foregår stort sett på ettermiddags- og kveldstid.

Søknadsfrist 15.mars 2018.

For nærmere informasjon ta kontakt på tlf. 22 77 74 20 eller e-post

helgeland@konfliktraadet.no

Du finner søknadsskjema på  nettsiden - www.konfliktraadet.no