Ledig stilling

1 stk 100% stilling ledig som kommunelege 3

Om Vega

Verdensarvstedet og naturperlen Vega er hovedøya i Vega kommune som består av 6500 øyer, holmer og skjær. Vega ligger på Helgelandskysten, ca 45 minutter med hurtigbåt og ferje fra Brønnøysund. Fra Brønnøysund går direktefly til Oslo, Trondheim og Bodø. Naboøya Ylvingen er kjent for sin rolle i NRK serien «Himmelblå» og er den nest største øya som er bebodd i Vega kommune. I kommunen bor i alt ca 1250 innbyggere, herav ca 30 på Ylvingen og ca 3 på andre øyer i kommunen. Vega kommune har et legekontor med tre kommuneleger og en turnuslege og egen legevakt. Legetjenesten er samlokalisert med helsestasjon, hjemmetjeneste, sykehjem og psykiatritjeneste. Ved legekontoret har vi stabilt personale med helsesekretær, sykepleier, helsesøster og kommuneoverlege, men pr 1/3 blir stillingen som kommunelege 3 ledig.

Fakta om stillingen

Kommunelege 2 og 3 har ansvaret for oppfølgning av fastlegepasientene, av sykehjem og hjemmetjeneste, av rus og psykiatri, av flyktningetjeneste og KAD seng (kommunal akutt døgnplass). Dette i samarbeid med turnuslegen. Jobben er veldig allsidig, og da kommunen kun har 1250 innbyggere betyr det at det er god tid til hver enkelt pasient samt god tid satt av til veiledning og oppfølgning. I stillingen inngår deltakelse i kommunens 4-delte legevakt. Vi har godt samarbeid med andre etater og fastsatte samarbeidsmøter med både ambulansetjeneste, psykiatri, fysioterapi, hjemmetjeneste, sykehjem, flyktningetjeneste og NAV. Vi har et trivelig arbeidsmiljø og vi støtter hverandre og har lav terskel for å be hverandre om hjelp.

Vi kan tilby

 • Utfordrende stilling i godt og tverrfaglig arbeidsmiljø ved Vega legekontor
 • Allsidige arbeidsoppgaver
 • Veiledning både fast og etter behov
 • Lønn etter kvalifikasjoner
 • Konkurransedyktig pensjonsordning i KLP
 • Stillingen er fastlønnet
 • Vega kommune er en IA bedrift (inkluderende arbeidsliv)

Kvalifikasjoner/utdanning

 • Lege med norsk autorisasjon og fullført norsk eller skandinavisk turnus
 • Spesialist i allmenn medisin eller under en slik spesialisering prioriteres. Det tilrettelegges for veiledet tjeneste
 • Akuttmedisinsk kompetanse for legevakt er ønsket.
 • Det vil i tillegg til faglige kvalifikasjoner, bli lagt vekk på personlig egnethet, faglig engasjement, evne til selvstendig arbeid og gode samarbeidsevner.
 • Norsk språk må beherskes tilfredsstillende både muntlig og skriftlig

Tilsetting skjer i Vega kommune på de vilkår og med de plikter som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, regler og avtaler, herunder 6 måneders prøvetid for nytilsatte. Ved ansettelse må politiattest av ny dato fremlegges, jvf. Helsepersonell loven §20a.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kommuneoverlege Sinne Simony Marken, telefon 48097633, e-post sinne.simony.marken@vega.kommune.no eller rådmann Brit Skjevling brit.skjevling@vega.kommune.no.

Skriftlig søknad med CV sendes til postkasse@vega.kommune.no eller til Vega kommune Infoavdelingen, Rørøyveien 10, 8980 Vega.

 

Søknadsfrist 01.02.2018

 

Stilling tiltredes 01.03.2018 eller etter avtale heretter.

Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, og som ønsker å jobbe i lag med oss på trivelig arbeidsplass i naturskjønne omgivelser, til å søke. Velkommen her hos oss !

Kontaktinfo

Sinne Simony Marken
Kommuneoverlege
E-post
Telefon 75 03 68 70
Brit Skjevling
Rådmann
E-post
Telefon 75 03 58 12
Mobil 915 75 560