Kystsoneplan Helgeland - kystsoneplan for Vega kommune til 3. gangs høring.

Vega formannskap har vedtatt å legge ut Kystsoneplan Helgeland - kystsoneplan for Vega kommune til 3. gangs høring.

Planen ligger også til offentlig ettersyn fra den 12. april 2019 her  og på Rådhuset, Rørøyveien 10,8980 Vega
Ønskes flere opplysninger om planen så kontakt Vega kommune på tlf. 75 03 58 65, evt. e-post til margrethe.wika@vega.kommune.no.


Høringsuttalelse sendes til: Vega kommune, Rørøyveien 10, 8980 Vega eller på e-post til: postkasse@vega.kommune.no innen 24.05.2019.

Kystsoneplanen finner du her.