Koronaviruset

Vega kommune presiserer og kommer med følgende informasjon:

En vikarlege som har vist tegn til luftveisinfeksjon, har blitt testet. Personen har ikke vært i områder med vedvarende smitte, men har vært på reise, samt at vedkommende er helsepersonell. Dette gjør at personen blir testet.

Det presiseres at vikarlegen IKKE har vært i kontakt med pasienter. De som er isolert nå er vikarlegen og andre personer som har vært i kontakt med personen.

Vega kommune følger råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og øvrige helsemyndigheter.

Informasjon oppdateres fortløpende på kommunens hjemmeside.

For mere informasjon se Folkehelseinstituttet sine hjemmeside