Konfirmasjon 2020

Den planlagte konfirmasjonen i Vega Kirke i  mai 2020 er utsatt til høsten. Alle konfirmantene har fått beskjed fra  presten om dette. Det jobbes med å finne frem til en ny dato.