Kom med innspill til kommunens plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser

Vega kommune er i gang  med å lage en ny kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser

Vi har laget en spørreundersøkelsen  for at du som bor her i kommunen skal få mulighet til å komme med innspill til planen. Undersøkelsen har 14 spørsmål og omhandler tema som sosiale møteplasser og fysisk aktivitet(egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv og aktiviteter preget av lek) i nærmiljøet ditt.

Ved å trykke her kommer du til spørreundersøkelsen

Frist for å svare på undersøkelsen er søndag 2.september 2018.

Tusen takk for at du tar deg tid til å besvare spørreundersøkelsen vår.

 

Med vennlig  hilsen

Arbeidsgruppa for planarbeidet

Liv Berit (folkehelsekoordinator), Magne (Trollfjell friluftsråd), Anders (teknisk sjef) og Margrethe (miljøvernsjef)

Foto: Ina Andreassen, Vega Verdensarvsenter

Kontaktinfo

Margrethe Wika
Miljøvernsjef
E-post
Telefon 75 03 58 65