Informasjon fra den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland

Gradvis opptrapping av aktivitet på tannklinikkene

I forbindelse med den pågående covid-19-pandemien stanset Den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland all ordinær tannbehandling fra 13. mars for å redusere risiko for smittespredning. Akuttberedskap er fortsatt opprettholdt på tannklinikkene, og det oppfordres til å kontakte tannhelsetjenesten per telefon ved behov for tannbehandling eller spørsmål, og ikke møte opp personlig på klinikkene.