Fotoregistrering av eldre bygninger

Mandag 24. august starter Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) arbeidet med fotoregistrering av rundt 390 eldre bygninger i Vega kommune, på oppdrag for Helgeland museum, avdeling Vega. Registreringen er utvendig og visuell og vil foregå raskt.

Følgende dokument (DOCX, 55 kB) inneholder mer informasjon om registreringen.