Forslag til ny ruteplan for hurtigruta er nå på høring

Nordland Fylkeskommune ber kommunene komme med innspill til forslag til ruteendring for hurtigruta.

Vega Kommune har mottat høringsbrev fra Hurtigruta via Nordland Fylkeskommune knyttet til endring i rutetier for kystruten(hurtigruta). Det er kort høringsfrist og det betyr at Vega kommoune må komme med eventuelle innspill senest den 17 desember 2018.