Forslag til årsbudsjett for 2018 og økonomiplan for 2018-2021

Forslag til årsbudsjett for 2018 og Økonomiplan for 2018-2021 legges ut på offentlig gjennomsyn på kommunehuset fra 4. desember 2017.