Forbud om opphold på fritidseiendommer utenfor din egen bostedskommune

I et ekstraordinært statsråd i dag den 15.mars 2020 ble det fastsatt to forskrifter i anledning utbruddet av Covid-19.

Det ble det fastsatt forskrift om bortvisning mv. av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen og forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19.

Les om vedtakene i Lovdata  her.