Feiing på Vega

Informasjon om feiing fra Brønnøy Kommune. Er det ytterlige spørsmål kontakt Feietjenesten i Brønnøy. Kontaktinformasjon står nederst i teksten.

Ønsker du å klage må dette gjøres skriftlig til postkasse@vega.kommune.no  eller Vega kommune, Rørøyveien 10, 8980 Vega.

Brønnøy brann- og redningsvesen, ved feiertjenesten, har de senere år hatt ansvar for feiing og tilsyn ute på Vega. Dette betyr at boliger, og nå fritidsboliger, ute på Vega er en del av vårt totale planverk for gjennomføring av disse tjenestene.

For 2017 var målet at vi skulle gjennomføre besøk fra september/oktober, men dette holdt dessverre ikke. Etter hvert som året skred frem håpet vi å kunne komme i gang før jul/nyttår, men heller dette klarte vi ikke og det beklager vi. Grunnene til dette er mange, men etterslep på grunn av vakanse i stillinger, flere opplæringsperioder, permisjoner og ellers uforutsette hendelser har gjort at vi er kommet bakpå. Nå på nyåret er vi fulle av energi og klare for feiing ute hos dere, og vil nå på torsdag/fredag sende ut de første forhåndsvarslene til boliger.
 
I forhold til feiegebyr kan vi kort forklare hvorfor det betales årlig, men besøk skjer sjeldnere. Enhver kommune står fritt til å bestemme hvordan disse gebyrene skal kreves inn, men feiing er et såkalt selvkostområde som betyr at alle kostnader knyttet til tjenesten dekkes opp av abonnentene.

I praksis betyr dette at gebyret hvert objekt må betale kan fordeles over år (slik det er nå) eller det kan tas betal per besøk. Det siste ville medført at det ved besøk ville blitt et mye høyere gebyr, da for å være med å dekke inn de samlede kostnadene. I begge disse eksemplene så kan man finne «urettferdighet», men til syvende og sist må de totale kostnadene fordeles mellom de som har tjenesten. Det finnes flere varianter på landsbasis, men på lang sikt vil summen bli den samme.

Dette var kort oppsummert, og nå skal vi komme i gang med feiing.
Til slutt så håper vi på forståelse for arbeidstrykket vi har hatt, og at våre hardtarbeidende feiere tas godt i mot når de nå kommer.
Med vennlig hilsen

Yngve Torgnesøy
Avd.leder forebyggende
Brønnøy kommune
Telefon: 75 01 25 23 |  Mobil 916 54 031
www.bronnoy.kommune.no

Kontaktinfo

Yngve Torgnesøy
Avd.leder forebyggende, Brønnøy kommune
E-post
Telefon 75 01 25 23
Mobil 916 54 031