Eiendomsskatten 2018

I henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene av

6. juni 1975 nr. 29, er det skrevet ut eiendomsskatt

for året 2018.

Liste over utskrevne eiendomsskatter er utlagt på

Rådhuset 1.etasje, fra 1.mars 2018.

Skattesatsen er lik 2017, 4 promille.

Eiendomsskattelisten ligger også ute her (PDF, 2 MB)

Rådmannen

Kontaktinfo

Anders Karlsson
Teknisk sjef
E-post
Telefon 75 03 58 42
Mobil 979 66 679