Drift av Gardsøy fiskerihavn er nå på anbud.

Vega kommunestyre,  jfr sak 59/19, (PDF, 173 kB)  har vedtatt å lyse ut drift av Gardsøy fiskerihavn på anbud.

Bakgrunnen er å få inn en privat aktør som ivaretar drift og vedlikehold av havna og dets anlegg. Driften skal være på helårsbasis.

Avtalens hovedpunkter:

 1. Tilbyder skal ivareta ordinær drift og vedlikehold av det offentlige havneanlegget.
 2. Avtaleperioden starter 01.03.2020. Avtaleperiodens lengde avtales etter at tilbyder og Vega kommune er omforent om et evt service-bygg, men settes uansett til minimum 4 år.
 3. Tilbyder forplikter seg å drive anlegget 7 dager i uken, både dag, kveld og helg.
 4. Tilbyder må investere i minimum 20 stk båtplasser (utliggere).
 5. Tilbyder gis rett å ta betalt for både faste båtplasser og gjesteplasser.
 6. Tilbyder må komme med forslag om å bygge nytt service-bygg på Gardsøy.
 7. Tilbyder gis rett å ta betalt for de offentlige fasilitetene i service-bygget.

Beskrivelse av avtalens hovedpunkter:

 1. Drift- og vedlikeholdstjenesten skal omfatte samtlige oppgaver i havna.
 2. Tiltak/oppgaver som ikke kan regnes som vedlikehold, dvs investering, skal ivaretas av Vega kommune.
 3. Vega kommune ivaretar brøyting av vegareal. Tilbyder må ivareta brøyting av kai og øvrige anlegg.
 4. Avtaleperioden reguleres etter anskaffelse hvis partene blir enige om bygging av nytt servicebygg.
 5. Tilbyder skal sette opp skilt som henviser til vakttelefon.
 6. Tilbyder skal investere i minimum 20 båtplasser med bredde opp til 5m på den indre flytebryggen. Plassene skal nummereres.
 7. Tilbyder gis rett å ta betalt for båtplasser, både innskudd, årsleie og døgnsleie.
 8. Servicebygget skal inneholde HWC, WC, to stk dusjer, bøttekott, lager samt butikklokale. Totalt areal er beregnet til ca 85kvm. WC/dusjer skal være åpent for allmenheten hele året.
 9. WC/dusjer kan utstyres med betalingssystem for kort/app. Butikk/lager kan leies ut til ekstern driver hvis ønskelig.

Kvalifikasjonskrav:

 1. Tilbyder må drive stedbunden relevant virksomhet i Vega kommune.
 2. Tilbyder må vise at bedriften har både kvalifikasjoner og resurser for å ivareta påkrevde tjenester.
 3. Tilbyder må vedlegge skatteattest.

Konkurranseregler:

Konkurransen avholdes ihht regelverk for offentlig anskaffelse.

Kunngjøring:

Konkurransen annonseres på Vega kommunes hjemmeside samt på Facebook. Konkurransegrunnlaget vil også bli tilgjengelig på Vega rådhus.

 

Kriterier for evaluering av tilbud:

 1. Tilbyders kvalifikasjoner/resurser                 50%
 2. Pris                                                                      50%

 

Frist for innlevering av tilbud: 07.02.2020

 

Spørsmål:

Stilles direkte til Vega kommune v/Anders Karlsson

Tlf: 97 96 66 79, anders.karlsson@vega.kommune.no

 

Tilbudet sendes til:

Vega kommune

Rørøyveien 10

8980 Vega

postmottak@vega.kommune.no