Desentralisert sykepleie på Helgeland

Har du lyst til å utdanne deg til sykepleier, nytt utdanningstilbud på Helgeland med oppstart 2021.

Høsten 2021 starter VID Vitenskapelige Høgskole desentralisert sykepleierutdanning over 4 år på Helgeland.

For mer informasjon, besøk vid.no.