Budsjett og økonomiplan 2019-2022

Her finner du det utlagte budsjettet og økonomiplan for Vega Kommune.

Formannskapets forslag til budsjett for 2019 og økonomiplan for perioden 2019-2022  legges ut til alminnelig ettersyn ved Rådhuset og på Vega kommunes hjemmeside fra og med 6. desember 2018 fram til kommunestyrets møte 19..desember.