Budsjett for 2020 og økonomiplan for perioden 2020-2023

Formannskapets forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan for perioden 2020-2023 ligger ute til alminnelig ettersyn på Rådhuset fram til kommunestyrets møte 19.12.2019.