Besøksregler jul og nyttårshelg 2020 for Vega sykehjem

Jule – og nyttårshelgen i år blir annerledes for alle, også de som bor på sykehjemmet. Vi prøver likevel å få til en god høytid for alle innenfor de begrensninger smittevernet setter. 

Vi er inne i en krevende tid, men forhåpentligvis vil 2021 bli bedre. Vaksinering starter i løpet av januar og det er særdeles viktig at vi nå tar hensyn til de eldre og syke slik at de unngår smitte av covid 19. 

Besøkstidene på sykehjemmet blir som tidligere: 

Fra kl. 11:00 til 13:00 

Fra kl. 16:00 til 18:00 

Besøkende kan ikke oppholde seg på fellesarealer og det er fortsatt restriksjoner på 2 besøk samtidig. Hvis flere pårørende enn 2 vil komme samtidig kan vi legge til rette for det på vårt besøksrom, dette må avtales med avdelingen i forkant. 

Er dere syke eller har symptomer må besøket utsettes. 

De nasjonale retningslinjer tilsier at beboere kan dra heim på besøk, men vi anbefaler at beboere ikke reiser heim til pårørende i julen, av hensyn til egen smitterisiko og smitterisiko for andre beboere på sykehjemmet. Vi legger til rette for julefeiring på beboer sitt rom på sykehjemmet så langt det er mulig innen for besøkstiden. 

Hvis noen drar heim må følgende regler følges: Hvis en beboer skal dra hjem til pårørende på besøk kan dette skje inntil to ganger i jule - og nyttårshelga. Vertskapet må ta hensyn til at beboere ved sykehjemmet er i risikogruppen og at plassen i hjemmet begrenser antall. Det kan være inntil 10 personer i selskapet. Det må holdes en avstand på 2 meter til risikogrupper, og da vil kanskje antallet gjester måtte bli færre enn 10. 

Hvor lenge besøket hjemme skal vare må avtales med avdelingen vedkommende bor på, dog ikke mere enn 4 timer. 

Tilreisende som kommer heim til jul, særlig fra områder med høyt smitteantall, må være ekstra påpasselig. Har den tilreisende mulighet til å komme heim i god tid før jule høytiden starter kan selvbestemt karantene i 10 dager overholdes. Hvis ikke bør den tilreisende etter hjemkomst være i 4 dagers karantene, ta covid test på 4. dag og ikke ha kontakt med risikogrupper(f.eks sykehjemsbeboere) før testresultat foreligger. Det kan tas covid test ved Vega legekontor fram til 23.12 og i romjulen t.o.m 30.12.20 

Ansatte og ledelse ønsker alle en riktig god jul