Besøksregler for Vega Sykeheim

Informasjon til pårørende/besøkende

Det blir nå åpnet for at våre beboere kan ta imot besøk innenfor visitt tiden på beboer sitt rom. De generelle smittevernregler må overholdes. Hold avstand- vask hender og kom ikke på besøk hvis du er syk.

Lokale retningslinjer gjeldende fra 02.06.20

 • Pårørende eller andre som er sannsynlig eller bekreftet med covid-19 kan ikke komme på besøk
 • Pårørende eller andre som er i hjemme karantene eller har luftveissymptomer kan ikke komme på besøk
 • Besøkende må på forhånd ha fått en avtale med sykehjemmet om besøk
 • Det tillates inntil 3 besøkende ad gangen til beboer
 • Besøket skal skje innenfor visittiden
 • Det skal utføres håndhygiene før og etter besøk
 • Det skal holdes minst 1 meters avstand til ansatte og andre beboere. Det bør også holdes 1 meters avstand til den beboer som får besøk
 • Besøket skal foregå på beboers rom, det er ikke tillatt å oppholde seg på fellesarealer. Det er ikke anledning til  å benytte avdelingskjøkken
 • Beboer kan oppholde seg utendørs samtidig som smittevernhensyn ivaretas, gå gjerne en tur
 • Det blir ført besøksprotokoll
 • Hvis pårørende blir syk etter besøk og må testes for covid-19, skal de opplyse om at de har vært på institusjonen

Visitt tid:

Mandag til fredag: kl.11.00 - 12.30 og kl.16.00 – 17.00

Lørdag og søndag:kl.11.30 – 12.30 og kl.16.00 -17.00

Kontakt på telefon 750 35 377  avd.spl. Berit Wika for å avtale besøk, for besøk på helg må det tas kontakt med vakthavende sykepleier (samme telefonnummer)

Ring på når du/dere kommer så vil dere bli tatt imot.

Vi ønsker et godt samarbeid med pårørende/besøkende slik at besøket blir trygt og godt for alle parter.

For mere informasjon se helsedirektoratet sin anbefaling om besøk i kommunale helse – og omsorgsinstitusjoner