Besøksregler for besøk på Vega sykehjem (oppdatert 10.10.2020)

Det er åpnet for at våre beboere kan ta imot besøk innenfor visitt tiden på beboer sitt rom. Det er anledning til å ha besøk av to personer. Større arrangement må avvikles på besøksrom på ettermiddagstid.

Informasjon til pårørende

Våre beboere kan ta imot besøk innenfor visitt tiden på beboer sitt rom. Det er anledning til å ha besøk av to personer. Større arrangement (flere besøkende)må avvikles på besøksrom på ettermiddagstid. Beboers evt.deltagelse i arrangement utenfor sykehjemmet må drøftes og avtales med avd.sykepleierne.

De generelle smittevernregler må overholdes. Hold avstand- vask hender og kom ikke på besøk hvis du er syk.

Har du vært i Oslo-, Bergen- eller andre regioner med mye smitte oppfordrer vi deg til å vente med å komme på besøk på sykehjemmet til det er gått 10 dager etter hjemkomst.

Lokale retningslinjer gjelder fra 10.oktober 2020

 • Pårørende som er sannsynlig eller bekreftet med covid-19 kan ikke komme på besøk
 • Pårørende som er i hjemme karantene eller har luftveissymptomer kan ikke komme på besøk
 • Pårørende må på forhånd ha fått en avtale med sykehjemmet om besøk
 • Det tillates inntil 2 besøkende ad gangen til beboer
 • Besøket skal skje innenfor visittiden
 • Det skal utføres håndhygiene før og etter besøk
 • Det skal holdes minst 1 meters avstand til ansatte og andre beboere. Det bør også holdes 1 meters avstand til den beboer som får besøk. ( ikke alle beboere forstår å holde avstand så vi henstiller pårørende om å holde 1 meters avstand også til beboer)
 • Besøket skal foregå på beboers rom, det er ikke tillatt å oppholde seg på fellesarealer. Det er ikke anledning til å benytte avdelingskjøkken
 • Beboer kan oppholde seg utendørs samtidig som smittevernhensyn ivaretas, gå gjerne en tur, dra på biltur.
 • Det blir ført besøksprotokoll
 • Hvis pårørende blir syk etter besøk og må testes for covid-19, skal de opplyse om at de har vært på institusjonen

Visitt tid:

Alle dager:             11.00 – 13.00

                               16.00 – 18.00

Kontakt vakthavende sykepleier på telefon 75 03 53 77 for å avtale besøk.

Ring på når du/dere kommer så vil dere bli tatt imot.

Vi ønsker et godt samarbeid med pårørende slik at besøket blir trygt og godt for alle parter.

For mere informasjon se helsedirektoratet sin anbefaling om besøk i kommunale helse – og omsorgsinstitusjoner