Asfaltering

Vega kommune og Veidekke ASA skal  asfaltere kommunale veier i uke 21./22

Hvis det er noen private som ønsker asfaltering kan de henvende seg til Vega kommune. Vi formidler kontakt for befaring og kostnadsoverslag. Interesserte bes henvende seg snarest  dog senest fredag 15. mai 2020 på mail til anders.karlsson@vega.kommune.no

Vega Kommune ble varslet fra Veidekke ASA om dette fredag den 8 mai.