Asfaltering på Gladstad torsdag den 28.05

Det utføres asfaltarbeide på strekningen Åsveien 35 (Høgåsen) til Nessjønkrysset med oppstart fra Høgåsen fra tidlig morgen.