Asfaltarbeid i uke 21

Tirsdag den 19. og onsdag den 20. mai blir det gjort asfaltarbeid på strekningen fra krysset  Sørbygdveien til Åsveien 112. Veien er stengt for gjennomkjørsel disse dagene.