8 nye omsorgsboliger på Gladstad

Onsdag den 6 februar inngikk Vega Kommune og Concepthus (Brønøysund) avtale om bygging av åtte nye omsorgsboliger på Gladstad

I løpet av februar starter arbeidet med de nye omsorgsboligene. Hvis alt går etter planen skal boligene står ferdig ved utgangen av 2019. Kommunen har bla annet fått 11,6 mill i  tilskudd fra Husbanken til dette arbeidet.  Foreløbig estimert leiepris ligger på 7-8.000,- pr.måned inkl kommunale avgifter, forsikring og brøytin(strøm kommer i tillegg). Anleggsarbeidet på byggeplassen vil føre til økt trafik og støy fra maskiner og utstyr  i nærområdet. Entrepenøren vil ha fokus på å gjennomføre prosjektet så skånsomt som mulig. 

Kontaktinfo

Bent Rune Reitan
Driftsleder
E-post
Telefon 75 03 58 62

Adresse

Vega rådhus

Rørøyveien 10

8980 Vega

Åpningstider

08:00 - 15:45 (15.9-14.5)

08:00-15:15 (15.5-14.9)