Årskalender for lokal forvaltning av hjortevilt


(Gjøremål merket *: Skal gjøres hvert år)
 

Dato Hva Hvem

1.april

Melding til kommunen om eventuelle endringer i valdet

Valdansvarlig

1.april

Forslag om endring av minsteareal fremmes overfor kommunen

Hvem som helst

1.mai

Forskrift om minsteareal fastsettes

Kommunen

15.mai

Søknad om godkjenning vald sendes til kommunen

Valdansvarlig

15.juni

Godkjenning av vald for jakt etter elg, hjort, rådyr eller bever

Kommunen

15.juni

* Fellingstillatelse er sendt til valdansvarlig

Kommunen

10 dager etter
siste jaktdag

* Rapportere årets fellingsresultat av elg og rådyr

Valdansvarlig

30 dager etter
siste jaktdag

* Rapportere årets fellingsresultater for kommunen

Kommunen


Kommunen skal også:

- stimulere og legge til rette for samarbeid mellom jaktrettshavern,
- stimulere og legge til rette for jaktrettshavernes bestandsplanlegging

Kommunen er sentral og viktig organ i hjorteviltforvaltningen. Kommunen skal være med og videreutvikle forvaltningen ut fra lokal kunnskap. Målene om en bærekraftig høsting uten negative konsekvenser for det øvrige mangfoldet og andre samfunnssektorer, samt opprettholdelse av god kvalitet og helse i hjorteviltstammene, er utfordringen for alle aktører. Spesielt viktig er det at kommunen involverer og ansvarliggjør rettighetshaverne (grunneierne) i forhold til disse utfordringen.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner