Fiskerisamfunnet- Lokal kunnskap inn i framtidas fiskerifelleskap v/Inger Toppen Pedersen

onsdag 17. juli 2019, 19:00 - 21:00

Informasjon

Et arrangement i E-husets sommerserie; Kåseri og kaffe

Inger Toppen er oppvokst og bor på Vega. Hun er doktorgradstipendiat på NTNU. Kåseriet er bygd på resultater av hennes masteroppgave som omhandlet kunnskapsoverføring i fiskerisamfunnet med utgangspunkt i Vega.

Sted

E-huset, Nes
 

Kontakt

E-huset, Nes
 

Inga Næss
Legg til hendelsen i din kalender