Årsmøte i Vega Kystlag

lørdag 2. mars 2019, 19:30 - 23:55

Informasjon

Velkommen

Saksliste:

Sak 1 Åpning

Sak 2 Konstituering

Sak 3 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 4 Årsmelding

Sak 5 Regnskap

Sak 6 Valg

Sak 7 Arbeidsplan og budsjett 2019

Sak 8 Event. innmeldte saker

Saker som ønskes tatt opp i årsmøtet må ha kommet til styret senest 23.02.19. Saker sendes eventuelt til ssavik@online.no eller 48156801

Etter årsmøtet blir det servering og sosialt samvær.

http://www.vegakystlag.no/

Sted

Røde Kors Vega
 

Kontakt

Vega Kystlag
 

Sturla Sævik
Legg til hendelsen i din kalender