Folkemøte: "Ylvingen 2025" og "Langneset natur- og friluftshavn"

fredag 22. februar 2019, 18:00 - 21:00

Informasjon

Velkommen til et åpent møte for alle med tilknytning til Ylvingen.

Vi er mange som bryr oss om Ylvingen og som har "vårt eget" forhold til øya. Vi som nå jobber med videreutviklingen av Himmelblå på Ylvingen ønsker å skape noe som gir verdi, er nyttig, og som skaper positive ringvirkninger for samfunnet på Ylvingen. Vi ønsker ikke å utvikle "noe" på Ylvingen uten å involvere og invitere inn dere som bor her, og dere med tilknytning til øya.

I utviklingsarbeidet ser vi det som nødvendig å definere hva Ylvingen er per dags dato som reiselivs-destinasjon, og hva vi med tilknytning til øya ønsker at den skal være i fremtiden, for eksempel i år 2025.

Dette møtet er slik en invitasjon til å være med og bidra inn i denne prosessen. Vi ønsker å høre hva Ylvingen er og betyr for hver enkelt. Hva er spesielt med Ylvingen for deg? Hva setter du mest pris på? Når du snakker om Ylvingen og inviterer folk til øya, hvordan snakker du om stedet? Hva er din historie?

Basert på våre ønsker for øya og som ledd i "vår" visjon for Ylvingen 2025 har vi opprettet foreningen "Langneset natur- og friluftshavn". I andre del av møtet skal vi redegjøre for denne foreningen og rekruttere medlemmer.

Møtet blir todelt. Foreløpig agenda er som under.
Utdypende informasjon lenger ned.

DEL 1 - klokken 1800-1930 (ledes av Linda)
Kort intro om det å utvikle en destinasjon
Himmelblå-effekten: hva skjedde?
Ylvingen anno 2019: Hva er Ylvingen i dag? Hva er og har Ylvingen vært for deg?
Ylvingen 2025 - hvis du kan ønske deg hva du vil, hva ønsker du deg?

DEL 2 - klokken 1930-2100 (ledes av Emil)
Rekrutteringsmøte til foreningen "Langneset natur- og friluftshavn".
Vi har stiftet en forening med et ideellt formål for Ylvingens beboere og besøkende. Vi vil gjennomgå bakgrunn for stiftelsen av foreningen, dennes formål og visjon, og aktiviteter vi ser for oss gjennomført i regi av foreningen.

Initiativtagerne til møtet er vi som driver og utvikler Himmelblå Brygge; Emil, Linda, Espen og Frida.

Full agenda og saksdokumenter sendes ut på forespørsel på epost til emil@seilnorge.no

https://www.facebook.com/events/463225850879110/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=1550164044805827

Sted

Ungdomshuset i Ylvingen
 

Kontakt

Langneset natur-og friluftshavn
 

Emil Engebrigtsen og Espen Moseidjord
Legg til hendelsen i din kalender