Utleie, samfunnshus/kulturhus


Ved ønske om leie av rom på kommunehuset og samfunnshuset (gymsal, svømmehall, scene, kantine, kiosk i kantinen og sminkerom ved scene), kontaktes Infoavdelingen på rådhuset,
tlf. 75 03 58 00. Infoavdelingen har åpningstid for publikum 10 - 14, men kan nås på telefon i arbeidstida: 75 03 58 10, 75 03 58 79.

Utleie av datarom foretas på skolen, tlf. 75 03 68 20.
Utleie til faste treningstider skjer to ganger årlig, for vårhalvåret og høsthalvåret.

Utleiepriser for kommunale lokaler: 

Kommunehuset:
Politiske partier og ansatte gis anledning til å bruke lokalene
fritt til kommunale formål.

Lokale Pris
Utleie av kantine (pr kveld) 500
Utleie av møterom 300
Bruk av kjøkken 200


Samfunnshuset:

Lokale Pris
Samfunnshuset (gymsal + scene) 1200
Kantine + kiosk i kantinen 900
Sminkerom (ved scene) 200


Ved leie av samfunnshuset, kommer utgifter til rengjøring i tillegg:

- Ved mindre arr. som lørdagskafé e.l.: kr. 1000
- Ved større arr. som fest e.l.: kr. 2500
 
Sist oppdatert den 13.aug.2017


Tips en venn Skriv ut