Administrasjon


Fra fredag 15.mai får ca. 200 innbyggere i Vega telefon fra Nordstat om kommunereformen.


Dette er en enkel undersøkelse som vi gjerne ser at du svarer på. Undersøkelsen er enkel og du får spørsmål om hva du tror om en fremtidig kommunestruktur på Helgeland.
Takk for at du deltar!

Vi vil i tiden som kommer informere om arbeidet på vår hjemmeside, hvor du fortløpende vil bli holdt orientert om det som gjøres og skjer.

Hvis du vil se på ulike kommuneløsninger så kan du besøke http://www.nykommune.no/

Her kan du velge ut aktuelle kommuner og sammenligne hvilke ulike utslag det gir ved eventuelle kommunesammenslåinger.

Du vil finne informasjon innenfor følgende hovedområder:
- Befolkning og demografi
- Sysselsetting

Prøv du også, og test ut ulike muligheter.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner